RODO

Czy słyszałeś kiedykolwiek o RODO ?
Wiemy, że ten termin przemknął Ci wielokrotnie. Niestety i my musimy się upewnić, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i znasz swoje prawa. Może i jest to nudne, ale z pewnością ważne!.

 

  Administratorem danych osobowych jest Agencja  Nieruchomości z siedzibą al. Papieża Jana Pawła II 18, 70-453 Szczecin ("Administrator"), z którym można się skontaktować przez adres biuro@posesja.eu . Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dostęp do Pani/Pana danych będą mieą nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na nasza rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego - do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy - do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.