DORADZTWO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Agencja oferuje Państwu swoje usługi także w zakresie doradztwa rynku nieruchomości. 
Zapewniamy fachowość, której gwarancją jest posiadanie przez Sławomira Drozdowskiego – współwłaściciela agencji  Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości, nadanego przez 
Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości.  

                           

      

W Szczecinie jest ich tylko trzech. Tytuł ten przyznawany jest wybitnym specjalistom w dziedzinie nieruchomości. Tym, którzy posiedli wiedzę praktyczną i teoretyczną na najwyższym poziomie. 
Dlatego, też możemy podjąć się rozwiazania najtrudniejszych problemów związanych z rynkiem nieruchomości.

Do zakresu naszych usług należy:

 • analiza uwarunkowań w zakresie polityki nieruchomościami,
 • analiza planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowanie strategii rozwoju,
 • rónego rodzaju analizy rynku,
 • ocena propozycji inwestycyjnych,
 • opracowanie informacji o stanie rynku lokalnego,
 • wskazanie na najlepszy sposób wykorzystania nieruchomości,
 • analiza wpływu inwestycji na otoczenie,
 • studium opłacalności,
 • analiza lokalizacji,
 • analiza portfela inwestycyjnego nieruchomości,
 • analiza rynku,
 • analiza kosztów i zysków,
 • studium w zakresie wpływu czynników makro i mikro ekonomicznych na inwestycje w nieruchomości,
 • opracowanie informacji o stanie rynku z uwzględnieniem poszczególnych segmentów i różnego układu geograficznego.

Nasza wiedza, doświadczenie i kompetencje poparte certyfikatami są do Państwa dyspozycji. 
Sprawdź nas w działaniu!